CV

MUDr. Oldřich Šoula

 • Datum narození: 30.8.1978
 • Rodinný stav: ženatý, 3 děti

Akademické vzdělání

 • 1. lékařská fakulta UK v Praze (1997-2004)

Zaměstnání

 • Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce (2005 – dosud)

Členství v odborných společnostech

 • Česká neurochirurgická společnost J.E.Purkyně (2006-dosud)
 • Česká spondylochirurgická společnost (2011–dosud)

Specializace

 • Neurochirurgie – neurochirurgická atestace 2012

Subspecializace

 • Neuroendoskopie – adenomy hypofýzy
 • Chirurgie baze lební
 • Neuroonkologie
 • Minimálně invazivní spondylochirurgie

Kurzy, postgraduální vzdělávání a zahraniční stáže:

 • ESICM – kurz v neurointenzivní péči, Barcelona 2006
 • AO Spine Course – Comprehensive Spinal Course, Bratislava 2007
 • AO Spine Course – Treatment of Degenerative and Traumatic Spinal Disorders, Greece 2009
  Training Course – Serious Spine Disorders, Liberec 2010
 • Postgraduální kurs v neurochirurgii (kompletní 5-ti dílný cyklus, Hradec Králové 2007-2011)
 • 4-letý Evropský Neurochirurgický Kurz EANS (European Association of Neurosurgical Societies), Trondheim, Opatia, Halkidiki, Avignon, 2008-2011
 • NPH (Normotenzní hydrocefalus) Course, Berlín 2011
 • Minimally Invasive Spine Surgery, Brussel 2011
 • 2-weeks educational visit by Prof. André Grotenhuis in Neuroendoscopic Center, Neurosurgical Clinic, Nijmegen, Netherlands, April 2013
 • 2-weeks educational visit by Prof. M. Samii in International Neuroscience Institut, Hannover, Germany, October 2013
 • 2-weeks educational visit in Pituitary and Skull Base Center in Bologna, Italy, October 2013
 • 4-weeks clinical observership in the Center for Cranial Base Surgery, UPMC, Pittsburgh, USA, November/December 2015
 • Endoscopic Endonasal Surgery of the Cranial Base and Pituitary Fossa, hands-on Course, Pittsburgh, USA, November 2015
 • The 16th Helsinki Live Demonstration Course in Operative Microneurosurgery, Finland, June 2016
 • Surgical Approaches to the Skull Base, New York, USA, December 2016
 • 3-weeks clinical observership by Dr. Michael T. Lawton in BNI, Phoenix, Arizona, USA, November/December 2017
 • 2-weeks clinical observership in vascular neurosurgery by prof. Kamiyama in Teishinkai Hospital, Sapporo, Japan, October 2018

Odborné publikace

 1. Šoula O, Raev S, Klener J, Šroubek J. Výsledky evakuace spontánních intracerebrálních hematomů u pacientů nad 60 let. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2010, roč. 73, č. 106 (Suppl 1), s. S21-S22. ISSN 1210-7859. 
 2. Stremeňová J, Mareš V, Lisá V, Hilser M, Křepela E, Vaníčková Z, Syrůček M, Šoula O, Šedo A. Expression of Dipeptidyl Peptidase-IV Activity and/or Structure Homologs in Human Meningiomas. International Journal of Oncology: 351-358,2010,IF2,447 
 3. Šroubek J, Šoula O, Raev S, Klener J. Význam radikality resekce u pacientů s multiformním glioblastomem. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie , 2008, roč. 71, supplementum 3 , s. S64-S65. ISSN 1210-7859 
 4. Šroubek J, Klener J, Šoula O, Raev S. Transkalozní přístupy k hluboko uloženým mesiálním lézím. Výroční kongres České Neurochirurgické společnosti, Ostrava, 3.11.-5.11.2010 
 5. Šroubek J, Šoula O, Raev S, Tomáš R, Klener J. Zkušenosti s intraoperační MRI u intraaxiálních tumorů mozku. Postgraduální kurs v neurochirurgii. ISBN 978-80-254-9317-5. 
 6. Klener J, Šoula O. Evakuační výkony, zevní komorová drenáž a dekompresivní kraniektomie jako neurochirurgické možnosti ovlivnění nitrolební hypertenze. Neurologie pro praxi, 2009, roč.10,č.1,s.24.ISSN1213-1814. 
 7. Raev S, Šoula O. Over the top dekomprese bederní spinální stenózy. Poster. Frymburk 11/2011 
 8. ŠOULA O. – ŠROUBEK J. – RAEV S. a KLENER J. Chirurgie gliálních nádorů mozku, Postgraduální kurz Radioonkologie, 1/2012
 9. Šroubek J, Šoula O, Klener J. Chirurgické řešení nekrvácejících aneuryzmat s pooperační videoangiografií. Výroční kongres České Neurochirurgické společnosti, Brno, 14.-16.10.2013
 10. ŠOULA O. – KŘIVÁNEK P. – RAEV S. – TOMÁŠ R. – ŠROUBEK J. a KLENER J. První zkušenosti s kontinuální dynamickou monopolární elektrostimulační operační savkou při resekcích nádorů v motoricky elokventních oblastech mozku. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí, Plzeň 2016, Plzeň, 2.11.2016-4.11.2016
 11. BARTOŠ R. – ŠOULA O. – ŠIMONOVÁ G. – MALUCELLI A. – ŠMEJKALOVÁ-MUSILOVÁ D. – TŘEBICKÝ F. – LIŠČÁK R. – KLENER J. a SAMEŠ M. Léčba recidivy či rezidua multiformního glioblastomu pomocí streotaktické radiochirurgie gama nožem – společně hodnocený soubor dvou neurochirurgických pracovišť. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018, 81(5), 556–562. ISSN 1210-7859
 12. ŠOULA O. – ŠROUBEK J. a JANOUŠEK P. Chirurgická léčba afunkčních gigantických adenomů hypofýzy. 17. pracovní dny chirurgie baze lební, Olomouc, 4.5.2018
 13. ŠOULA O. a ŠROUBEK J. Neuroendoskopie a její význam v současné neurochirurgii. Prezentace neurochirurgického oddělení Nemocnice Na Homolce, Nemocnice Na Homolce, Praha, 13.6.2018