Otázky a odpovědi

O syndromu karpálního tunelu (6)

Syndrom karpálního tunelu je časté onemocnění. Jde o útlak mediálního (středního nervu) pevným, zbytnělým karpálním vazem při jeho průchodu karpálním tunelem při vstupu do dlaně.

Projevuje se typicky bolestí a brněním/mravenčením dlaně a hlavně prstů. Změnu citlivosti pacienti často popisují jako pocit tuposti, otoku a ztuhlosti prstů. Obtíže mohou být klidové, typicky se projevují v noci a pacienta budí ze spánku. V rámci denních aktivit postižení udávají zvýraznění potíží například při manuální činnosti, při jízdě na kole, řízení automobilu či tlačení kočárku, kdy dochází ke zvýšení tlaku na nerv zvenčí. Mezi další stesky v pokročilejších stádiích onemocnění patří zhoršení jemné motoriky prstů, oslabení úchopu, někdy i s vypadáváním předmětů z ruky.

Syndrom karpálního tunelu lze léčit u lehčích forem konzervativně (fyzickým šetřením, nakládáním zápěstní ortézy, obstřikem karpální úžiny), nicméně tato léčba je často málo účinná a je nutno přistoupit k operačnímu řešení. To je indikované i bez předchozí konzervativní léčby u těžších forem onemocnění. Operace karpálního tunelu je nejčastějším operačním výkonem v chirurgii ruky. Většinou se provádí klasicky, otevřeně. U tohoto typu výkonu je třeba přetnout nejen pevný karpální vaz, ale i všechny povrchněji uložené struktury (dlaňová aponeuróza, podkoží, kůže), za vzniku jizvy v oblasti přechodu zápěstí do dlaně, která je při běžných činnostech ruky namáhána, což nezřídka i při nekomplikovaném průběhu způsobí přetrvávající lokální bolesti v oblasti jizvy, které však taktéž mohou vyzařovat do prstů či na předloktí (pilířové bolesti), či může delší dobu přetrvávat zhoršení úchopu a síly stisku ruky (otevírání PET lahve, stisk kliky dveří, krájení nožem atd.)

Jak jistě chápete, vše v medicíně a chirurgii obzvláště může přinášet svá negativa a komplikace. U endoskopické operativy syndromu karpálního tunelu se zřídka setkáváme s pooperačním podkožním hematomem (krevním výronem, podlitinou či chcete-li modřinou). Nelze samozřejmě zcela vyloučit zánět v operačním poli či mechanické poškození uvolňovaného mediálního nervu.

Využití endoskopické operativy je u diagnózy syndromu KT široké, nicméně nedoporučujeme ji u pacientů po prodělaných zlomeninách či jinak vzniklých deformitách zápěstní oblasti,  u těžších atrofií svalů palce a z toho rezultujících významných svalových oslabení a u nutnosti reoperace po předchozím neúspěšném operačním zákroku. V těchto případech doporučujeme  a provádíme operaci klasickou otevřenou technikou. Zcela výjimečně může nastat v průběhu operace situace, která z nějakého důvodu (nedostatečná přehlednost operačního pole, nepříznivé anatomické poměry) neumožňuje výkon endoskopickou technikou kompletně provést a je nutné jej v rámci zachování bezpečnosti a spolehlivosti pro pacienta dokončit klasickou operační technikou.

U endoskopické operační techniky postačí krátký kožní řez (10-15mm) v zápěstní rýze a pomocí speciálního instrumentaria protínáme selektivně jen karpální vaz a zároveň šetříme všechny ostatní povrchnější struktury dlaně. Oblast jizvy není v namáhané oblasti a tudíž se lépe hojí a v naprosté většině případů nezpůsobuje pacientům žádné obtíže. Miniinvazivní endoskopický přístup tak ve výsledku přináší rychlejší rekonvalescenci a návrat k běžným činnostem, do práce i koníčkům.

Pro lepší představu o průběhu operace si prohlédněte naši fotogalerii.

Objednání (2)

Diagnózu syndromu karpálního tunelu je nutné předoperačně potvrdit nálezem na EMG (elektromyografickém) vyšetření, které budete potřebovat k objednání na naší konzultaci a to buď e-mailem: info@neuroendo.cz či tel.: 604226996.

V případě, že je u Vás zjevné klinické podezření na syndrom karpálního tunelu a EMG stále nemáte, pomůžeme Vám s jeho obstaráním.

Nejbližší termíny operací najdete ZDE

Operace (1)

Před vlastní operací navodíme znecitlivění (lokální anestesii) operované ruky. Těsně nad zápěstím
infiltrujeme okolí mediálního (středového) nervu lokálním anestetikem a počkáme, až anestesie
dokonale nasedne, aby Vás nic nebolelo. Mezitím připravíme vše potřebné k Vaší operaci.
Až se pohodlně uvelebíte na operačním sále, na paži Vám naložíme tzv. turniket, ruku a část předloktí
pečlivě odesinfikujeme a zarouškujeme. Poté turniket nafoukneme, abychom docílili bezkrevného
operačního pole. Krátkým kožním řezem v oblasti zápěstí a následnou preparací vstoupíme do
karpálního tunelu a speciálními nástroji jej lehce rozšíříme. Vsuneme endoskopický nůž
s integrovanou optikou a za vizuální kontroly karpální vaz protneme. Před vyjmutím endoskopu
zkontrolujeme kompletní uvolnění mediálního nervu a operaci ukončíme zašitím ranky kožním
stehem.
Vlastní operace trvá cca 10min, s nezbytnými přípravami, časem k dokonalému nasednutí lokálního
anestetika s námi strávíte dohromady 45-60min.
Než se spolu rozloučíme, poučíme Vás o časném i dlouhodobějším pooperačním režimu. Nebojte,
vše, co potřebujete vědět, dostanete i v tištěné podobě na papíře, to kdyby Vám náhodou cestou
domu z paměti něco vypadlo.

Po operaci (2)

Vymizení či výrazné zmírnění bolestí lze očekávat již v prvních 2 dnech po operaci, rychle taktéž dochází k ústupu brnění/mravenčení prstů, podstatně déle (týdny až měsíce) si obvykle musíte počkat na zlepšení citlivosti prstů a dlaně a také zlepšování svalové síly a šikovnosti postižené ruky. U některých pacientů s velmi těžkým předoperačním postižením ruky může být nerv postižen již nevratně a k funkčnímu zlepšení již bohužel nedochází, bolesti se však uvolněním nervu zlepšují spolehlivě.

Opatrně můžete ruku zapojovat do činností již po několika dnech, vyvarujte se však tlaku na oblast přechodu zápěstí a dlaně (svírání předmětů, otevírání dveří stiskem kliky atd.) 

V případě pooperační bolesti rány či oblasti dlaně se zbytečně nebraňte využít běžně dostupných analgetik.

IHNED PO OPERACI

Pacienti odchází se sterilním krytím rány a elastickým obinadlem oblasti zápěstí, které lze sejmout již navečer v den operace. Poté je ranka již jen sterilně kryta. Důležité je udržet v prvních pooperačních dnech sterilitu rány, a proto ji nedoporučujeme v prvních 2-3 dnech odkrývat. V případě stržení, výrazného zašpinění, namočení krytí je nezbytná jeho pokud možno sterilní výměna.

Ruku můžete, zprvu velmi opatrně, od následujícího dne operace postupně zapojovat do lehkých činností. Velmi prospěšná je zvýšená poloha operované končetiny a občasné pohybování prsty tzv. navolno. Pokud by Vás ruka bolela, vemte si běžné analgetikum (Ibalgin, Aulin, Paralen atd.).

S výhodou bývá užívat proti otoku lék Aescin v dávkování 2-2-2 po dobu 10dnů, je volně dostupný bez receptu v lékárně.

PO ODSTRANĚNÍ STEHŮ

Cca 10.pooperační den odstraníme stehy a zhojenou ranku přelepíme malým krytím, které však můžete již následující den definitivně odstranit.

Postupně můžete ruku více  a více zapojovat do běžných činností, časový odstup od operace do plného zatížení operované ruky je individuální a pohybuje se mezi 2 – 6 týdny.

Většina našich pacientů nepotřebuje speciální rehabilitaci a úplně postačí provádět tlakovou masáž přechodu zápěstí a dlaně druhou, neoperovanou rukou. S výhodou bývá cvičení s opakovaným stiskáváním měkčího masážního míčku.

Nebojte, o všem podstatném Vás během operace a pooperačních kontrol poučíme.